Ambitie van het programma

Het samen met bewoners en bedrijven behouden en verder ontwikkelen van een toekomstbestendig woon- en investeringsklimaat is de ambitie van dit programma. Dit programma levert hiermee belangrijke bijdragen aan de strategische opgaven van de buitenstad Apeldoorn: de comfortabele woonstad, de veelzijdige economie en het toeristisch toplandschap.

We investeren daarom tijd en geld in:

  • een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in Apeldoorn;
  • de veelzijdige economische structuur van Apeldoorn;
  • een uitnodigende ruimtelijke kwaliteit in Apeldoorn;
  • de rechtszekerheid voor en veiligheid van bewoners en bedrijven;
  • de ruimtelijke dynamo’s én de kwetsbare gebieden in de bestaande stad en dorpen;
  • de binnenstad.

Speerpunten van beleid

Het bestuursakkoord zegt veel over de ambitie van dit programma. Samenvattend:

“De woonagenda vormt de basis voor de vraagstukken binnen de volkshuisvesting en de zorgkwetsbaren. Samenwerking is het sleutelwoord voor de economische portefeuille; samenwerking met bestaande en nieuwe bedrijven en met de Apeldoornse attracties en toeristische sector. De ‘andere overheid’ wil minder regelen en meer inspireren op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit in Apeldoorn. Onze focus en inzet ligt steeds meer op de bestaande stad, dat wil zeggen de kwaliteit van de wijken en dorpen ‘die er al zijn’. Openheid en transparantie spelen een belangrijke rol in de Apeldoornse grondportefeuille. We stellen daarnaast orde op zaken in onze vastgoedportefeuille, zowel vanuit financieel-economisch als maatschappelijk belang. We verdubbelen de energie op de binnenstad; het is belangrijk dit gebied aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Tot slot willen we de bewoners en bedrijven steeds eerder in het ruimtelijk ordeningsproces duidelijkheid en rechtszekerheid bieden en anticiperen we op de nieuwe omgevingswet.”

Top-risico's

Geen