Naam herziening

Datum

Mogelijk te

Jaar

Ontvangen

document

ontvangen

tarieftabel

bedrag

BETAALPLANNEN / ART. 19 LID 1 EN 2/ ANTERIEURE OV.

Aardhuis in BP Dorp Uddel (gew. 2/1/2017 met 2 extra woningen)

27-01-16

11.300,00

2016

Amersfoortseweg 271, Uddel

27-01-16

2016

22.600,00

Amersfoortseweg 281, Uddel

26-01-16

2016

22.600,00

Amersfoortseweg 287-291, Uddel (Nw. Milligen) (nacalculatie)

2016

5.000,00

Bloemenkamp 4, Beemte-Broekland

18-05-16

2016

5.300,00

Casimirlaan nabij 44

2016

De Krim 4, Hoenderloo

09-02-16

2016

4.085,00

De Krim 4, Hoenderloo

09-02-16

2016

17.955,00

De Voorwaarts tegenover 9

08-07-16

2016

7.233,00

Elburgerweg 63, Wenum Wiesel

2016

Garderenseweg 140 en Blekemeer 29, Uddel

27-06-16

2016

10.600,00

Garderenseweg 65, Uddel

25-11-15

2015

16.100,00

Het Aardhuis 1, Hoog Soeren (horeca- en restaurantfunctie)

12-02-16

2016

10.600,00

Het Loo, Paleis en Paleispark

2016

22.600,00

Hoge Bergweg 16, Beekbergen

20-10-16

2016

22.600,00

Hoofdstraat 92-94, ruimtelijke onderbouwing voor omgevingsvergunning

08-07-16

2016

Hoofdweg naast 126, Loenen

15-02-16

16.100,00

2016

Kanaal Zuid 378, Lieren (2e anter. overeenkomst: landschapsversterking)

09-03-16

11.407,00

2016

Kanaalzone de Vlijt (Vlijtseweg 63)

20-04-16

16.750,00

2016

Klarenbeekseweg 87, Klarenbeek

22-04-16

2016

11.035,00

Koedijk 34, Buitengebied Beekbergen en Loenen

15-12-15

2015

8.375,00

Korteweg 45-47

2015

11.350,00

Kraaienjagersweg 7, Beemte-Broekland

11-10-16

2016

16.750,00

Krimweg 65 B, Hoenderloo

2016

4.167,00

Kuiltjesweg 1, Beekbergen en Loenen

08-03-16

2016

11.300,00

Laan van de Mensenrechten naast 500

22-04-16

2016

21.700,00

Meervelderweg/Reconstructie N302 in Uddel

29-11-16

7.950,00

2016

Uddelerveen 68, Uddel, bijdr. Landschapsversterking

24-03-16

2016

5.193,00

Uddelerveen 81, Uddel

20-04-16

2016

8.276,00

Uttilochweg 7, Uddel, fase 2, bijdr. Landschapsversterking

09-03-16

2016

22.800,00

Uttilochweg 13-15 Uddel

12-12-16

22.600,00

2016

Wilmalaan 1, Lieren - bp. Buitengebied Beekbergen en Loenen

18-02-16

2016

8.375,00

Zonnegloren 19 te Beekbergen

2016

10.600,00

Subtotaal

74.807,00

307.194,00

Uitbetaling helft beëindiging Roggestraat 111

-5.375,00

Art 19 lid 1/ lid 2 - Omgevingsvergunning

Bloemenkamp 5, Beemte Broekland

02-09-16

22.800,00

2016

Kalverstraat 4 (Omgevingsvergunning D16/013509)

28-07-16

2016

25.002,00

Subtotaal

22.800,00

25.002,00

Totaal Anterieure Overeenkomsten en Art. 19

97.607,00

337.571,00

PPI-verzoeken beoordelen herziening best.plan

Agricolastraat 14

08-03-16

1.014,00

2016

Apeldoornseweg 16, Hoenderloo

2016

1.014,00

Arnhemseweg 452, Beekbergen

27-06-16

1.014,00

2016

Arnhemseweg 452, Beekbergen

2016

1.014,00

Beekbergerweg 2, Loenen

17-05-16

2016

1.014,00

Bogaardslaan 56, Ugchelen

11-12-16

1.000,00

2016

Casimirlaan nabij 44 Ugchelen

01-12-16

2016

1.014,00

De Grift, roeiaccommodatie

07-07-16

2016

1.014,00

Deventerstraat 130M-Floralaan 19A

30-03-16

1.014,00

2016

De Ploeg naast 11

2016

1.014,00

De Sikkel 9

05-10-16

2016

1.014,00

Dorpstraat tzv 48 Beekbergen

23-03-16

2016

1.014,00

Dorpstraat 56C Beekbergen

28-09-16

2016

1.014,00

Elegastgaarde 26-27

13-04-16

2016

1.014,00

Elspeterweg 30 t/m 34 en Harderwijkerweg 22-26

11-10-16

2016

1.014,00

Elspeterweg 55 (en 63), Uddel

04-07-16

2016

1.014,00

Garderenseweg 140 en Blekemeer 29, Uddel

08-06-16

2016

1.014,00

Greutelseweg 28, Wenum Wiesel

28-04-16

2016

1.014,00

Hameinde 13 A, Loenen

27-07-16

2016

1.014,00

Harpweg/Asselsestraat, Stadscamping

02-09-16

2016

1.014,00

Heegderweg naast 17, Uddel

05-07-16

2016

1.014,00

Hoenderloseweg 197, Ugchelen

04-10-16

2016

1.014,00

Hoofdweg achter 111-115, Loenen

06-01-16

2016

1.000,00

Hoofdweg naast 20 Loenen

14-01-16

1.000,00

2015

Jachtlaan achter 145 en 147 (realisatie 2 woningen)

02-11-16

2016

1.014,00

Kanaal Zuid, Albaplas, zorgrecreatiecentrum

08-03-16

2016

1.014,00

Kerkeveld 20, Beekbergen

14-04-16

2016

1.014,00

Kerklaan 21-23

1.014,00

2016

Klein Cannenburgh naast 24 Wenum Wiesel

05-12-16

2016

1.014,00

Krimweg 68, Hoenderloo

26-04-16

2016

1.014,00

Klarenbeekseweg 87, Klarenbeek

25-11-15

2015

1.000,00

Kraaienjagersweg 7, Beemte-Broekland

25-04-16

2016

1.014,00

Laan van Westenenk 4-6-8 e.o.

04-10-16

2016

1.014,00

Loenenseweg 43, Beekbergen

06-01-16

2016

1.000,00

Loenerschepersweg 35, Loenen

26-01-16

2016

1.014,00

Loolaan 49

2016

1.014,00

Lupineweg 19

27-12-16

1.014,00

2016

Mettaweg 32, Ugchelen

05-10-16

2016

1.014,00

Miggelenbergweg 23, Hoenderloo

02-09-16

2016

1.014,00

Miggelenbergweg 29, Hoenderloo

02-09-16

2016

1.014,00

Molen-Allee 8 en 10 te Loenen

11-10-16

2016

1.014,00

Molenakker ongenummerd (achter Molenvaart 20)

2016

1.014,00

N302, c.q. Meervelderweg in Uddel

12-09-16

2016

1.014,00

Natuurbrug Asselsche Heide (ProRail)

27-06-16

2016

1.014,00

Orderbos 5, Sportpark

28-04-16

2016

1.014,00

Orderbos 45, Sportpark

18-04-16

2016

1.014,00

Oude Arnhemseweg 50, Beekbergen

16-02-16

2016

1.014,00

Oudedijk 59-61, Uddel

03-11-16

2016

1.014,00

Prins Willem-Alexanderlaan 416

21-03-16

2016

1.014,00

Rhapsodiestraat tzv 11

2016

1.014,00

Snijdersplaats 10 (en 3,7,8), Coop

21-09-16

2016

1.014,00

Solleweg 50, Beekbergen

2016

1.014,00

Traandijk 45, Klarenbeek

2016

1.014,00

Uddelerveen 79, Uddel (verv.nieuwbouw opstal)

16-02-16

2016

1.014,00

Uddelerveen 81, Uddel (realisatie dependance)

16-02-16

2016

1.014,00

Ugchelseweg 247, Ugchelen

10-11-15

2015

1.000,00

Veendijk te Oosterhuizen (verplaatsen 2 woonbest. v. Woudweg)

13-04-16

2016

1.014,00

Veldweg naast 35 (Elsbosweg wig)

2016

1.014,00

Vosselmanstraat 260-282, Transformatie

22-06-16

2016

1.014,00

Werler 5, Beemte Broekland

24-02-16

2015

1.000,00

Weterschoten 21, Klarenbeek (vergroten bouwvlak/verplaatsen woning)

22-02-16

1.000,00

2015

Wezenweg 19, Ugchelen

2016

1.014,00

Wieselseweg 98, Wenum Wiesel

08-03-16

2016

1.014,00

Wikkeweg 20, Apeldoorn

14-07-16

2016

1.014,00

Wilmalaan 7, Lieren

11-11-16

2016

1.014,00

Zilverschoon 39, Theresiakerk

04-11-16

1.014,00

2016

Zonnegloren 19, Beekbergen

22-06-16

2016

1.014,00

Zwolseweg 434, Wenum Wiesel

13-07-16

2016

1.014,00

Zwolseweg 582, Wenum Wiesel

2016

1.014,00

Totaal PPI-verzoeken

9.084,00

60.770,00

Werkelijke ontvangsten Anterieure overeenkomsten

Ontvangen voor anterieure overeenkomsten

307.194,00

Ontvangsten Artikel 19.2

25.002,00

Kosten OVIJ

-

Kosten Groen

-

Kosten RV

-

Opbrengst O&A

-

Apparaatskosten Grondz./RI

25.000,00-

Bovenwijkse voorzieningen

8.252,00-

Deficit Sociaal

-

Aansluitkosten Riool excl. BTW

-

Bijdrage landschapsversterking

-

BTW Aansluitkosten Riool

-

Correctie tbv PP-Project

-

Netto opbrengst (Totaal ontvangen)

298.944,00

Nog te verwachten inkomsten Anterieure overeenkomsten

Nog te ontvangen betaalplannen/Anterieure overeenkomsten

74.807,00

Nog te ontvangen opbrengst Artikel 19.2.

22.800,00

Totaal nog te ontvangen

97.607,00

Werkelijke ontvangsten PPI-verzoeken

Ontvangen voor PPI-verzoeken

60.770,00

Nog te ontvangen opbrengst PPI-verzoeken

9.084,00