Specificatie over te boeken kredieten

Datum

Omschrijving investering

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

Toelichting

start

krediet

het krediet

per

boeken

investering

t/m 2016

31-12-2016

restantkrediet

naar 2017

Veiligheid en recht

1-1-2015

Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

100.000

Deze investering is uitgesteld.

1-1-2016

Renault kangoo 2016

21.000

0

21.000

0

Deze investering is vervallen.

1-1-2016

Auto boswachter

51.000

37.778

13.222

0

Deze investering is afgerond.

TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT

172.000

37.778

134.222

100.000

Informatievoorziening

1-1-2014

Verv telefooncentr

400.000

347.685

52.315

24.500

In 2017 worden aanpassingen aan de technische infrastructuur verricht die ook gevolgen zullen hebben voor de telefooncentrale.

1-1-2015

Autom. App Co

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

TIS 2016

330.000

125.064

204.936

20.000

Dit bedrag is bestemd voor de uitbreiding van de storage.

1-1-2016

TIS innovatie 2016

100.000

26.483

73.517

73.500

Is bestemd voor de aanschaf van een tool om de toegang tot het netwerk te beheersen (IAM-tool).

1-1-2016

Autom. App Co

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

TIS 2013

743.000

737.846

5.154

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

TIS 2015

915.000

311.029

603.971

603.971

Werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd, de aanbestedingsfase loopt.

1-1-2016

Telefooncentrale

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

I-Nup 2014

325.000

303.195

21.805

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

I-Nup 2015

325.000

4.015

320.985

320.000

Dit project loopt door in 2017

1-1-2013

I-nup 2013

125.000

129.088

-4.088

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Routine-inv RI 2016

50.000

53.142

-3.142

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

VW Caddy 2016

27.500

20.163

7.337

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Verv klantbegel sys

46.500

0

46.500

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Basisadm. Bevolking

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Verv Gen appl 2016

375.000

141.788

233.212

233.000

Is bestemd voor vervolg DMS (m.n. project Stukkenstroom).

1-1-2016

Coda vervanging

50.000

0

50.000

50.000

Is bestemd voor aanschaf nieuwe versie van Coda.

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

3.812.000

2.199.498

1.612.502

1.324.971

Jeugd, zorg en Welzijn

1-1-2009

Kopersld 5 Gong BSO

530.365

481.298

49.067

49.067

Het project is opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld.

1-1-2009

Vleugel Zbr bouwk pr

2.332.633

2.291.412

41.221

41.220

Als gevolg van reorganisatie/fusie is de uitvoering van het krediet veel later gestart. De Vleugelschool Zuidbroek is in 2016 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld.

1-1-2011

Kooiweg 29 uitbr

311.687

339.649

-27.962

0

Krediet is in 2016 afgerond.

1-1-2012

Agricolastraat 36

1.849.697

1.759.800

89.897

89.897

Het project is eind 2016 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld.

1-1-2016

Gijsbrechtgaarde 110

2.457.242

250.000

2.207.242

2.207.242

Meerjarig project.

1-1-2016

Gentiaanstr.594 ren.

1.100.258

150.000

950.258

950.258

De uitvoering van de renovatie is eind 2016 gestart

1-1-2016

Texandriln 30 renov.

1.168.451

100.000

1.068.451

1.068.451

De uitvoering renovatie start medio 2017

1-1-2011

Kampheuvellaan 60

2.729.841

1.862.892

866.949

866.949

Het project is eind 2016/begin 2017 opgeleverd. Eindafrekening wordt in 2017 afgewikkeld.

1-1-2016

Spoed aanvr.OHV 2016

500.000

0

500.000

0

Krediet is in 2016 afgerond.

1-1-2016

Renovatie 19 gymz.

3.747.386

3.608.770

138.616

515.616

Krediet is verhoogd met 377.000 in 2016 (collegebesluit). Het project is in 2016 opgeleverd. De afrekening wordt in 2017 afgerond.

1-1-2007

MFA Kristal nieuwbou

24.652.401

21.393.527

3.258.874

0

Krediet is in 2016 afgerond.

1-1-2014

Gentiaanstraat 804 A

981.090

969.145

11.945

0

Krediet is in 2016 afgerond.

TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

42.361.051

33.206.493

9.154.558

5.788.700

Vastgoed en grond

1-1-2016

Huis van de stad

2.810.000

96.056

2.713.944

2.713.944

Meerjarig project, loopt door t/m 2020.

1-1-2016

Erfp.Westreenen Ecof

2.564.230

2.564.231

-1

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

7.350.000

617.905

6.732.095

6.732.095

Meerjarig project, is gestart in 2015.

1-9-2016

Renov. theehuis B&B

245.000

62.515

182.485

185.485

uitvoering gereed in 2017

1-1-2016

Marktstraat 12 rijwi

170.000

0

170.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2010

Voss 299 CODA herste

146.300

44.582

101.718

101.718

In 2016 planvoorbereiding gestart. Uitvoering wordt vanuit efficiencyoverwegingen gecombineerd met overige werkzaamheden 2017 in CODA-pand.

1-1-2015

Hoge Weije transform

85.000

102.781

-17.781

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Verduurzaming voorbe

150.000

148.032

1.968

0

Krediet kan worden afgesloten.

TOTAAL VASTGOED EN GROND

13.520.530

3.636.102

9.884.428

9.733.242

Ruimtelijke leefomgeving

1-1-2011

Park.app PG marktpl

750.000

0

750.000

750.000

vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2017 en 2018 starten

1-1-2011

Park.app PG Kon.have

250.000

0

250.000

250.000

vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2017 en 2018 starten

1-1-2009

Basisinspanning Klar

750.000

0

750.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2009

Waterkwaliteitsspoor

1.000.000

0

1.000.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2014

Afkoppelen bij herst

13.104.203

0

13.104.203

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2014

Actief en autonoom a

725.448

1.011.935

-286.487

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

Grp: Beken en spreng

0

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

14.366.059

3.022.343

11.343.716

11.343.716

Het project loopt door tot en met 2035

1-7-2016

Klimaat adaptie

23.057.546

0

23.057.546

23.057.546

Het project loopt door tot en met 2056

TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

54.003.256

4.034.278

49.968.978

35.401.262

Beheer en onderhoud

1-1-2015

Inv 2015 ivm WUW

48.200

0

48.200

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

Inv 2016 ivm WUW

58.900

0

58.900

58.900

Het krediet wordt gebruikt voor maaiveld parkeerplaatsen nabij ‘de Groene Hoven’. In 2016 is reeds de toezegging hiervoor gedaan en zijn er afspraken met de woningstichting gemaakt. Vanwege een bezwarenprocedure en weersomstandigheden kon eind 2016 niet meer begonnen worden met de werkzaamheden. Het werk zal begin 2017 gereed zijn. De gelden zijn specifiek beschikbaar gesteld voor onderhoud en vervanging van wegen, straten en pleinen.

1-1-2011

Parkeerapp maaiveld

1.340.000

797.734

542.267

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

Routine-inv 2016

0

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-141-V Peugeot

23.940

23.940

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

VS-751-X Fiat Dublo

42.627

42.627

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-2-2016

colorado 350 hogedr.

38.252

38.787

-535

0

Krediet kan worden afgelsoten.

15-1-2016

VT-975-L Peug.Partne

25.000

25.409

-409

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

verz.budget conc.vvm

41.500

0

41.500

25.000

Offerte van de machine is in 2016 ontvangen. Er loop nog een discussie met de leverancier. Levering zal in 2017 plaatsvinden.

1-5-2016

23-BHS-1 Mercedes Sp

155.000

154.385

615

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-3-2016

Toro 4010 grasmaaier

69.490

69.490

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

..-...-.Fiat Doblo 1

27.650

0

27.650

27.650

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

..-...-.Fiat Doblo 3

27.650

0

27.650

27.650

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

..-...-.Iveco Daily

72.230

0

72.230

72.230

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-1-2016

..-...-.Fiat Doblo

34.700

0

34.700

34.700

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

..-...-.Fiat Ducato

50.461

0

50.461

50.461

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

..-...-. Iveco Daily

72.230

0

72.230

72.230

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

..-...-. Fiat Ducato

50.461

0

50.461

50.461

De aanbesteding en daarmee de verplichting is in 2016 aangegaan. Vanwege leveringsproblemen vindt levering in de loop van 2017 plaats.

1-6-2016

mat.gladh.bestrijd.

253.076

253.076

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-3-2016

Neersl.stat.gladh.bs

35.400

35.386

15

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-2-2016

Grip op kapitaalgoed

23.350

23.150

200

0

Krediet kan worden afgelsoten.

11-11-2016

Schouten PandaP 1806

45.832

45.832

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

1-ZRG-69 VW e-UP

22.454

22.154

300

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-654-H seat leon

21.050

21.232

-182

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

JB-339-B VW Up el.1

23.250

22.992

258

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

JB-338-B VW Up el.2

23.250

22.992

258

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2016

verz.budget vvmiddel

41.500

0

41.500

41.500

Betreft restant verzamelkrediet concernvervoersmiddelen. Is besloten om dit bedrag achter de hand te houden. Evaluatie concernvervoersmiddelen vindt in de loop van 2017 plaats. Dan zal ook duidelijk worden wat er met dit krediet gaat gebeuren.

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

2.667.453

1.599.185

1.068.268

460.782

Publiek, ondernemen en wijken

1-1-2015

Inrichting SC

50.000

19.434

30.567

30.567

Het servicecentrum maakt onderdeel uit van het toekomstige KCC. Op 1 september 2017 wordt de werkorganisatie van het KCC ingericht. Dit krediet wordt in 2017 aangewend om de vorming van de werkorganisatie en de uitbreiding van de frontoffice activiteiten te faciliteren.

1-1-2015

Herinrichting trouwz

87.500

0

87.500

87.500

In 2016 is een plan gemaakt om de hal bij de trouwzaal aan te passen naar de moderne tijd met inachtneming van het historisch besef. In 2017 zal dit plan uitgevoerd worden. Daarnaast zullen in 2017 de trouwstoelen óf opnieuw bekleed óf vervangen worden.

1-1-2015

Verb electra markten

37.000

10.122

26.878

26.878

In het wethoudersoverleg is afgesproken om de verplaatsing van de boerenmarkt naar voren te halen en deze als eerste aan te pakken ter uitvoering van de toekomstvisie van de Apeldoornse markten. Eén van de voorzieningen die hiervoor in 2017 moet worden getroffen is het aanleggen van de elektra. Het restantkrediet zal gebruikt worden om dit op relatief korte termijn te realiseren.

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken

174.500

29.555

144.945

144.945

Shared Service Center

1-7-2012

Vervanging GBS 2012

277.000

0

277.000

0

Vanwege Huis van de stad uitgesteld.

1-1-2016

Verv scanner Postk

25.000

0

25.000

0

Vanwege Huis van de stad uitgesteld.

TOTAAL SHARED SERVICE CENTER

302.000

0

302.000

0

TOTAAL GENERAAL

117.012.790

44.742.889

72.269.901

52.953.901