Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. Voorheen stond de bijdrage aan activa in eigendom van derden opgenomen onder de financiële vaste activa. Door een wijziging in het BBV, staan de nu onder de immateriële vaste activa.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

00

Immateriële vaste activa

00.1

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.140

2.140

Totaal immateriële vaste activa

2.140

0

2.140

Door een stelwijziging presenteren we de bijdragen in eigendom van derden niet meer onder de financiële vaste activa, maar onder de immateriële vaste activa. We hebben in 2016 geen nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De wijziging die u in de bovenstaande tabel ziet is het gevolg van de stelselwijziging en afschrijvingen.