De gemeentelijke begroting is opgebouwd uit negen programma’s. Op de volgende pagina’s leest u een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen per programma.