Geen overlast in de woonomgeving. Geen huiselijk geweld, woninginbraken, overvallen en straatroof. Geen jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en ‘loverboys’. Geen criminaliteit als hennepteelt en mensenhandel. Geen gevaar of overlast voor toeristen die naar onze gemeente komen. Dat is ons ideaal. We werken er elk jaar weer aan om dat ideaal te bereiken.

Veilig wonen, werken en recreëren
We hebben in 2016 weer veel acties uit ons Integraal Veiligheidsplan uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Apeldoorn een gemeente is waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Hierbij werken we nauw samen met brandweer, politie, openbaar ministerie en de andere gemeenten in de Veiligheidsregio.

Opruiming explosieven
We hebben ook in 2016 munitie en explosieven opgeruimd die sinds de Tweede Wereldoorlog in de bodem van gemeentelijke natuurgebieden liggen. Onder meer bij een grafheuvel en tuinen van bewoners in Hoog Soeren.
We hadden eerst te weinig geld om daarmee door te gaan, maar gelukkig kregen we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijna € 3,0 miljoen extra. Met dat geld kunnen we verder met fase 1 van de werkzaamheden. We zijn daar in 2020 mee klaar. We zijn in 2016 ook al begonnen met de voorbereidingen voor fase 2 van de werkzaamheden.