De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die we hebben om kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit kijken we naar drie componenten:

  • het buffervermogen
  • ruimte in de begroting
  • belastingcapaciteit die we niet gebruiken.

We hebben de weerstandscapaciteit (eind 2016) in de MPB 2017-2020 berekend op € 6,9 miljoen negatief. Nu zien we dat de weerstandscapaciteit is gestegen naar € 160.000 positief. Dat is te danken aan het resultaat in 2016 en toename van de reserve sociaal domein. Dit betekent, dat we sinds jaren weer een kleine positieve buffer hebben om risico’s uit te dekken. Op basis van deze jaarrekening en de ontwikkelingen volgens de MPB 2017-2020 groeit de weerstandscapaciteit de komende jaren verder naar € 53,3 miljoen in 2022.