Weerstandscapaciteit AD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

einde jaar (*€1000)

Algemene reserve

23.646

18.564

9.901

14.677

22.979

23.034

23.361

23.548

31.171

38.782

Reserve inlopen tekort grondexploitatie

-46.178

-41.325

-36.308

-31.119

-17.443

-10.889

-5.352

97

0

0

Reserve Sociaal Domein

14.200

15.738

13.538

13.538

13.538

13.538

13.538

13.538

Egalisatiereserve bouwleges

-1.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve begraafplaatsen

-229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Buffervermogen

-24.226

-22.761

-12.207

-704

19.074

25.683

31.547

37.183

44.709

52.320

Ruimte in de begroting

0

1.500

500

863

0

500

500

1.000

1.000

1.000

Weerstandscapaciteit AD incidenteel

-24.226

-21.261

-11.707

159

19.074

26.183

32.047

38.183

45.709

53.320