Houdbaarheid financiën

Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan:

  • De gemeente kan aan haar verplichtingen voldoen.
  • De gemeente kan haar financiën ook bij economisch slecht weer beheersbaar houden zonder hulp van buitenaf.

De VNG heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd tussen de schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen. Met dit model kunnen we bepalen hoe houdbaar onze gemeentefinanciën zijn in tijden van economische crisis.

De VNG werkt aan actualisatie van haar model. Die is vertraagd door de diverse wijzigingen in het BBV.
.