Digitaal zakendoen
We werken aan uitvoering van het programma Dienstverlening. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen voor steeds meer producten digitaal zaken met ons doen. Daarvoor hebben we e-formulieren gemaakt. We hebben ook de uitgangspunten scherper gemaakt die ervoor moeten zorgen dat een inwoner, bedrijf of instellingen die digitaal een aanvraag indient, het verloop van die aanvraag ook digitaal kan volgen.
Verder hebben we ons aangesloten op de landelijke berichtenbox van MijnOverheid. Burgers kunnen daardoor via de MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) een bericht krijgen als hun reisdocument verloopt. We helpen inwoners die moeite hebben om digitaal zaken te regelen met ons, de Belastingdienst of SVB. Samen met bedrijven zijn we een pilot begonnen om te regelen dat zij in de toekomst via e-Herkenning zaken met ons kunnen doen zoals inwoners dat doen met hun persoonlijke DigiD.

KCC
We werken aan een breed klantcontactcentrum (KCC), dat in het eerste contact met de klant meer vragen ook inhoudelijk direct kan beantwoorden. De werkorganisatie KCC gaat daar vanaf 1 september 2017 verder vorm aan geven. We verwachten dat de geleidelijke invoering van het KCC uiterlijk 1 januari 2019 klaar is. Ondertussen 'blijft de winkel open'.