Tabel schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Drempelbedrag

3.943

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.849

1.944

1.939

2.042

Ruimte onder het drempelbedrag

2.094

1.999

2.004

1.901

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

596.465

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

96.465

Drempelbedrag

3.943

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

166.425

176.889

178.413

187.848

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.849

1.944

1.939

2.042