De openbare ruimte moet inwoners en bezoekers een prettig verblijf bieden. Met voorzieningen die van duurzame kwaliteit zijn en met een uitstraling die past bij de comfortabele gezinsstad. Ze moeten comfort en veiligheid bieden. Wat hebben we daar in 2016 voor gedaan?

Snelle fietsroutes
We hebben een ontwerp gemaakt voor de snelfietsroute Apeldoorn-Deventer. Dat voeren we in 2017 uit. Dan is er een snelle route om van Apeldoorn naar Deventer te fietsen, of andersom. We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden voor zo’n route tussen Apeldoorn en Epe.

Verkeersmaatregelen

  • We hebben diverse maatregelen genomen om doorgaand autoverkeer in de binnenstad terug te dringen en de binnenstad beter bereikbaar te maken voor fietsers.
  • We hebben een deel van de Hoofdstraat opnieuw ingericht, inclusief de kruising met de Kalverstraat. Daardoor is er nu een aantrekkelijke loop- en fietsroute van het station naar de binnenstad.
  • We hebben Molenstraat-Centrum opnieuw ingericht. Daarbij hebben we fietspaden aangelegd die voor een deel vrij liggen.
  • We hebben ervoor gezorgd dat er meer fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstallingen Stadhuis, Caterplein en Marktstraat. We hebben er ook voor gezorgd dat mensen de stallingen beter kunnen vinden. Daarvoor hebben we zuilen geplaatst die fietsers de weg wijzen naar de stallingen.
  • We hebben gewerkt aan een blijvende oplossing voor parkeerproblemen bij Apenheul. We nemen daar begin 2017 een besluit over.

Verbindingen tussen stad en landschap
We hebben de wandel- en fietsverbinding van het Matenpark naar het buitengebied aan de zuidkant van Apeldoorn verder verbeterd. We trekken deze route in 2017 door naar het Beekbergerwoud.
We hebben 10 wandelroutes gemaakt, waarlangs je van het centrum tot in het buitengebied kunt komen. We deden dat samen met Wandelnet, een stichting die werkt aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland.
We hebben het buitengebied aantrekkelijker gemaakt, samen met particulieren. Zij maakten nieuwe klompenpaden en voerden ruim 50 landschapsprojecten uit met subsidie van de provincie.

Regenwater afgekoppeld
Met ons nieuwe rioleringsplan lopen we vooruit op de klimaatverandering. Dat doen we onder andere door het regenwater af te koppelen en de openbare ruimte zo in te richten dat regenwater makkelijk kan weglopen. We hebben ook gebieden voor afkoppeling van regenwater aangewezen. En we hebben weer een aantal situaties van wateroverlast aangepakt.