Toen u de MPB 2015-2018 behandelde, is een motie ingediend onder de titel 'Ledig de leningenportefeuille'. In die motie vroeg u ons om u mogelijkheden te laten zien om de rentelasten te verminderen bij de grootte van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en dergelijke die we willen hebben. Hierover merken wij het volgende op.

Ook in 2016 zijn wij er in geslaagd de rentelasten verder te verlagen. Dat kon doordat onze rentedragende schuld is afgenomen. En doordat we de nieuwe leningen die wel nodig waren, konden afsluiten tegen lagere rentes dan die van de oude leningen. We zijn in 2016 doorgegaan met het beleid dat we in 2015 zijn begonnen om:

  • voorzichtig te investeren;
  • bezit te verkopen dat we niet meer nodig hebben;
  • ons grondbeleid van actief te veranderen naar meer passief.

Een positievere uitkomst van het verschil tussen onze baten en lasten heeft ook meegeholpen om onze rentelasten te verlagen.
We zien al een aantal jaren de rentelasten afnemen. In 2015 betaalden we nog bijna € 18 miljoen, in 2016 was dat ruim € 16,3 miljoen. In de jaren na 2016 zullen we ook leningen herfinancieren, als de omstandigheden verder gelijk blijven. Daardoor kunnen we nog een aantal relatief duurdere leningen vervangen door leningen met lagere rentes. Maar de rentelast zal niet in dit tempo blijven afnemen. Die wordt op een bepaald moment stabiel of gaat weer iets stijgen.