Ook de mogelijkheid om binnen de bestaande begroting te bezuinigen is een factor die de weerstandscapaciteit bepaalt. Want als het echt tegenzit en we niet genoeg of helemaal geen eigen vermogen hebben, moeten we flink bezuinigen. We hadden de afgelopen jaren een grote structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB, omdat we nog veel taakstellingen moesten uitvoeren en er onzekerheden waren. We hebben nu een aparte reserve sociaal domein gemaakt. Bovendien liggen we met ons financieel herstel op koers. Daarom bent u er bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 mee akkoord gegaan dat we deze buffer in 2017 hebben laten vervallen en voor de komende jaren hebben verlaagd.