Verbonden partijen zijn andere rechtspersonen waarmee we een bestuurlijk en financieel belang hebben. Bestuurlijk belang is een zetel in het bestuur van de rechtspersoon of stemrecht. Van financieel belang is sprake als we geld hebben gegeven (een aandelenkapitaal hebben gestort) en dat kwijt zijn als de rechtspersoon failliet gaat of als wij opdraaien voor financiële problemen van de rechtspersoon. Wij hebben bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). De omvang van onze verbondenheid (bijvoorbeeld de grootte van het geplaatst aandelenkapitaal) bepaalt hoe veel invloed we hebben op het beleid van de verbonden partij.
U ziet in deze paragraaf geen informatie over de (financiële) resultaten die de verbonden partijen in 2016 hebben behaald. Dat komt omdat ze bijna allemaal pas in het voorjaar hun jaarverslagen vaststellen.