U las het al: er kwam in 2016 wat meer rust in het financiële beeld van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ondertussen zijn we natuurlijk doorgegaan om goede zorg te bieden aan kwetsbare inwoners van onze gemeente.

Van maatwerk naar algemeen
We hebben in 2016 steeds meer mensen kunnen verwijzen naar algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. Zo maken steeds meer mensen gebruik van dagbesteding in de vorm van een algemene voorziening.
We zien een stijging van het aantal hulpvragen. Dit kan betekenen dat mensen de weg naar het Wmo-loket makkelijk weten te vinden. Ook het Meldpunt Sociaal krijgt meer meldingen dan in 2015. De meldingen zijn heel verschillend. Mensen kunnen met het Meldpunt Sociaal contact opnemen, als ze bijvoorbeeld vastlopen in regelingen rondom zorg en uitkering en het niet kunnen oplossen met de zorgverlener of onze medewerkers.

Consulenten in de wijk
De Wmo-consulenten hebben sinds 2016 hun werkplek in de wijk. Zo zitten ze dichtbij de sociale wijkteams. Wij vinden het belangrijk dat beide in en vanuit de wijken opereren.

Huishoudelijke hulp
De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. Daarom hebben we onze manier van werken aangepast. We hebben op tijd geregeld dat de huishoudelijke hulp voor cliënten ook in 2017 doorloopt.

Vernieuwing in het sociaal domein
We kregen van de gemeenteraad extra geld voor investeringen binnen het sociaal domein die helpen om maatwerkvoorzieningen te vervangen door algemene voorzieningen. We hebben een aantal projecten uitgekozen waarvoor we dat geld gaan gebruiken. We konden die niet allemaal in 2016 afmaken. Voor alle projecten geldt namelijk dat er externe partijen nodig zijn voor de uitvoering, waardoor tijd nodig was om de projecten goed op te starten. We gaan er in 2017 mee door.