Comfortabele woonstad, stad met een veelzijdige economie, toeristisch toplandschap, dat willen we zijn met Apeldoorn. We steken er veel energie in om onze stad aantrekkelijk te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Ook in 2016 hebben we daaraan gewerkt.

Grond voor woningen en bedrijven
Woningbouw
Het ging ook in 2016 weer beter met de woningmarkt. Er werden 250 nieuwe woningen gebouwd in Apeldoorn. En de bouw van 476 woningen is begonnen. De verkoop van gronden voor woningbouw zit duidelijk in de lift. Het aantal woningbouwprojecten in Zuidbroek bleef wat achter, maar met de verkoop van kavels aan particulieren ging het juist heel goed. We verkochten 46 kavels, terwijl we de verkoop van 31 kavels hadden begroot. Vooral Groot Zonnehoeve deed het goed. We verwachtten daar 16 kavels te kunnen verkopen, maar dat zijn er 35 geworden. Dat er weer meer wordt gebouwd in Apeldoorn zien we ook aan het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. In 2016 waren het er 954, in 2015 938.
Bedrijventerreinen
We hebben in 2016 minder bouwgrond voor bedrijventerreinen verkocht dan we hadden verwacht. Bij de Noordoost Poort (Stadhoudersmolen) deden de verkopen het wel goed. Dat komt omdat de markt voor kleinere bedrijfskavels op dit moment goed is. Op Zuidbroek (Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord) vielen de verkopen tegen. Op Ecofactorij hebben we in 2016 bedrijventerrein verkocht voor de vestiging van groothandel Wasco en vleesverwerkingsbedrijf Ameco.

Zwitsal groeit
We wilden in dit gebied eerst vooral slopen en nieuw bouwen. Maar we beseffen steeds meer dat we met de aankoop van het Zwitsal-terrein een unieke locatie in handen hebben gekregen. Dat geldt voor de ligging: aan het kanaal en dichtbij het centrum. En het geldt voor de invulling: industriële gebouwen met voor een deel zelfs gebouwen die het waard zijn om gemeentelijk monument te worden. We willen nu zo veel mogelijk behouden in plaats van zo veel mogelijk slopen. Verder is de bestemming van het gebied verschoven van ‘woningbouw’ naar ‘podium voor de stad’. We hebben diverse gebouwen gerenoveerd om ze geschikt te maken voor verhuur en gebruik. Er is steeds meer belangstelling voor huur van de gebouwen en gebruik van de Zwitsal voor evenementen.

Een nieuwe verkeersvisie
We zijn begonnen met uitvoering van de Verkeersvisie 2016-2030. De komende jaren voeren we tientallen projecten uit om het verkeer te verbeteren. Betere fietsroutes en fietsdetectie bij verkeerslichten waardoor fietsers kunnen doorrijden. Openbaar vervoer op aanvraag. Een tunnel onder het spoor op de Laan van Osseveld. Veiligere schoolroutes.
Tijdens het opstellen van de verkeersvisie hebben we gesproken met allerlei groepen in Apeldoorn zoals de dorps- en wijkraden, de fietsersbond en de Binnenstad Ondernemers Apeldoorn (BOA).

Bedrijvigheid
Mkb-vriendelijkste stad van Nederland
MKB-Nederland heeft Apeldoorn gekozen tot mkb-vriendelijkste stad van Nederland! We kregen een rapportcijfer van 7,2. Dat geeft aan dat ondernemers tevreden zijn over ons. We hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het contact met lokale bedrijven. Deze uitverkiezing is voor ons een stimulans om daarmee door te gaan. We willen de contacten met het Apeldoornse bedrijfsleven verder intensiveren. Wij werken onder meer samen met de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) en VNO-NCW Stedendriehoek aan een gezamenlijke economische agenda.
Binnenstadfonds
We hebben een binnenstadfonds opgericht voor de binnenstad. De gemeenteraad heeft daarvoor de reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst van die belasting komt in het fonds. Ondernemers werken nu op een meer professionele manier met elkaar samen in een stichting. Ze betalen acties in de binnenstad vanuit het binnenstadfonds. Zij hebben ook een nieuwe centrummanager aangesteld.
Toerisme
We zijn in overleg met het Toeristisch Platform begonnen met de uitvoering van het programma ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’. Daarvoor heeft de gemeenteraad de toeristenbelasting verhoogd. De extra opbrengst gaat naar de vrijetijdssector. De ondernemers uit die sector beslissen zelf mee over de besteding van het extra geld. Daarmee kunnen we ondernemers in de vrijetijdssector helpen sterker te worden.
We voeren een deel van het programma voor de hele Veluwe uit, omdat het programma goed aansluit op de VeluweAgenda. De Veluwe biedt veel kansen. Het Nederlandse publiek heeft de Veluwe gekozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Mooiere parken in Zuidwest
Het project voor verbetering van de kwaliteit van het Zuiderpark en het Westenenkerpark is nog niet klaar. We voeren de werkzaamheden in 2017 alsnog uit.

Vergunningen digitaal
We gaan aanvragen voor omgevingsvergunningen digitaal afhandelen. Dat gaat sneller en kost minder geld. Daarvoor hebben we onze technische infrastructuur op orde gebracht. Bijna alle processen van vergunningverlening zijn gedigitaliseerd. We gaan in 2017 door om de processen nog verder te digitaliseren.

Winkelcentrum Anklaar
De bouw van het eerste deel van het plan voor het nieuwe Winkelcentrum Anklaar was eind 2016 klaar. Dat is het nieuwe zorgcentrum Wilhelmina. De bouwer is begonnen met de bouw van de parkeergarage. De problemen rondom die bouw vroegen in 2016 veel aandacht.