U heeft vooral in het verleden garanties gegeven voor leningen die onder meer lokale woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen en sportverenigingen hebben afgesloten. Tegenwoordig zijn er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en sport. Hierdoor krijgen wij steeds minder rechtstreeks de vraag om garant te staan voor leningen van die instanties. Bij woningbouw is de gemeente nog steeds verplicht om als ’achtervang’ garant te staan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt zich als eerste garant voor die leningen.
Wij hebben besloten om vanaf 1 januari 2011 niet meer garant te staan voor nieuwe leningen die worden gegeven onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Risico op gemeentegaranties (bedragen x € 1 mln)

Restant bedrag per 1-1-2016

Restant bedrag per 31-12-2016

Absoluut

%

Absoluut

%

Rechtstreekse garantiestelling

9,1

2,2%

9,0

2,2%

Als achtervang met WSW-garantie

402,9

97,8%

394,0

97,8%

Totaal

412,0

100,0%

403,0

100,0%