We wilden dat onze inwoners niet meer dan 150 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Dat doel hebben onze inwoners in 2015 bereikt. We willen nu een stap verder zetten door herbruikbare stromen nog beter te gebruiken als grondstof in een regionale of lokale circulaire economie. Daar zijn we in 2016 mee begonnen.

BEST-tas
U kreeg van ons de BEST-tas. Een tas voor de inzameling van Boeken, Elektra, Speelgoed en Textiel. Na overleg met organisaties die die spullen inzamelen (kerken, stichtingen, verenigingen), hebben we het systeem aangepast. Zo hebben die organisaties een stortpas gekregen om overgebleven spullen bij Circulus-Berkel te kunnen inleveren na een rommelmarkt en dergelijke.

Klik-M
Deze haken voor de inzameling van plastic worden goed gebruikt. Maar regelmatig wel op de verkeerde dag. We houden scherp in de gaten waar dat gebeurt en komen met specifieke oplossingen als dat nodig is. De haken hangen vooral bij hoogbouw.

Energietransitie
De gemeenteraad wil dat Apeldoorn sneller dan de rest van Nederland de energietransitie uitvoert. We hebben daarvoor in 2016 de uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020 gemaakt. We hebben de ervaring van Loenen Energieneutraal en Kerschoten Energieneutraal (KEN) gebruikt bij het opstellen van de uitvoeringsagenda. We geven veel aandacht aan informatie en advies.
In samenwerking met de Cleantech Regio werken we er ook aan om de energietransitie bij bedrijven te versnellen. Met verschillende partners werken we samen aan energiebesparing in het Midden- en kleinbedrijf.
Na Rotterdam staat onze gemeente tweede in het landelijke overzicht van het aantal gegeven Nationale Energiebespaarleningen. Wij hebben in 2015 39 leningen gegeven met een waarde van € 400.000.

Gevaarlijke stoffen
Mede door onze inbreng staat het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor hoog op de agenda van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. We hebben van haar de toezegging gekregen dat ze met een aanpak komt om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor niet in gevaar komt.

Asbest
We hebben veel aandacht besteed aan de bodem- en asbestverontreiniging in het Orderbos. Alle onderzoeken die nodig waren, zijn inmiddels uitgevoerd. Daarmee hebben we alle verontreinigingen in kaart gebracht. We gaan in 2017 een aantal plekken saneren.

Windmolens
We willen onze bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. Daarvoor bieden we onder meer mogelijkheden in Beekbergsbroek. De lokale corporatie deA wil daar drie windmolens bouwen. In de voorlopige visie voor dit gebied hebben we aangegeven waar dat eventueel zou kunnen. Daarna hebben we iedereen de gelegenheid gegeven onze voorlopige visie voor de ontwikkeling van Beekbergsebroek te bekijken. Dat maakte duidelijk dat windenergie de gemoederen flink bezighoudt. Daarom onderzoekt de gemeenteraad of de komst van windmolens haalbaar is en waar dat dan binnen onze gemeentegrenzen zou kunnen. De gemeenteraad wil met het onderzoek ook beter kunnen zien wat de kansen en grenzen zijn van windenergie en wat windenergie bijdraagt aan de energietransitie.