We zien, dat zowel onze weerstandscapaciteit als de grootte van de risico’s van de AD toenemen. Ten opzichte van de MPB 2017-2020 verbetert het weerstandsvermogen 2016 van -/- 0,33 naar
+ 0,01. Vanaf 2018 is het weerstandsvermogen meer dan 1.