In deze portefeuille zitten vooral de leningen die we volgens uw besluiten hebben gegeven aan een woningbouwvereniging en sportverenigingen, onder andere voor aanleg van kunstgrasvelden. Verder vallen hier (indirecte) starters- en duurzaamheidsleningen en dergelijke onder, en het geld dat we hebben belegd na de verkoop van onze aandelen in het vroegere nutsbedrijf VNB.

Mutaties beleggingenportefeuille

Begroting 2016

Rekening 2016

Bedragen (x € 1 miljoen)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 miljoen)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2016

59,3

4,41%

59,6

4,31%

Nieuwe beleggingen

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Reguliere aflossingen

-0,3

0,00%

-0,9

0,12%

Vervroegde aflossingen

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Renteherzieningen (oud %)

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Renteherzieningen (nieuw %)

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Stand per 31-12-2016

59,0

4,43%

58,7

4,38%

We hebben in 2016 geen nieuwe leningen gegeven. Er waren geen renteherzieningen in 2016.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo ongeveer € 0,6 miljoen afgelost op de duurzaamheids- en startersleningen. Verder waren er reguliere aflossingen, vooral van sportverenigingen.