Ambitie van het programma

Apeldoorn heeft een fantastisch buitengebied mét een stedelijke infrastructuur van erfgoed, kunstwerken, attracties en culturele/sportieve voorzieningen. Orpheus, CODA, Markant, Gigant, Omnisport zijn samen met Museum Paleis Het Loo, de Apenheul, de Julianatoren en Radio Kootwijk het visitekaartje van Apeldoorn. Ook op muzikaal gebied heeft Apeldoorn bijzondere instellingen: Ensemble De Ereprijs, het Nationaal Jeugdorkest, de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn en de Young Composers Meeting. Apeldoorn heeft meer dan honderd kunstwerken in de openbare ruimte, vele monumenten, en de nationale oeuvreprijs Wilhelminaring voor de beeldhouwkunst.

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners, en aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Voor de inwoners van Apeldoorn vormen sport, cultuur en erfgoed mogelijkheden om zich te kunnen ontplooien, voor een goede lichamelijke conditie, sociale cohesie, voor vrijetijdsbesteding en voor het vormgeven van creatief en sportief talent.

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zorgen niet alleen voor veel bezoekers maar ook voor veel vrijwilligers. Deze participatie willen we koesteren en daar waar nodig stimuleren. Jong geleerd is oud gedaan, het is belangrijk om nieuwe generaties te interesseren en te binden. Daarom investeren we, in lijn met het rijksbeleid, in educatie en participatie.

De gemeente investeert in grote en kleine basisvoorzieningen, van Omnisport tot het sportveld, van Orpheus tot de Muziektent Oranjepark. Dit doen we, daar waar dit niet door de markt wordt opgepakt, maar waar dit wél essentieel is voor een evenwichtig en representatief aanbod. Dit aanbod moet breed en toegankelijk zijn voor alle Apeldoorners.

In het coalitie akkoord “Door” hebben wij sport en bewegen nadrukkelijk benoemd als instrument voor participatie en het stimuleren van gezondheid en ontwikkeling van met name kinderen. Wij willen sportverenigingen en hun vrijwilligers helpen een centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. Dit heeft geresulteerd in het in nauwe samenwerking met de Sportraad en andere partners in het sportveld opstellen van een Apeldoornse Sportagenda.

De culturele sector staat voor de uitdaging om te vernieuwen, minder financieel afhankelijk te worden van de overheid, en aansluiting te houden bij de wensen van de hedendaagse en toekomstige consument. Daarom zetten we in onze meerjarenafspraken in op cultureel ondernemerschap, samenwerking & verbinding met andere sectoren, en productvernieuwing.

Het uitstralen van een herkenbare historische identiteit is van belang voor een toekomst- bestendige binnenstad en voor de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarom willen we dat erfgoed nog beter voor het voetlicht wordt gebracht (b.v. monumentensubsidies, gevelfonds, informatievoorziening en zichtbaarheid (archeologische) monumenten).

Speerpunten van beleid

  • Voldoende en optimaal benutte voorzieningen voor sport en cultuur en behoud van cultureel erfgoed;
  • Een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers en bewoners;
  • Aantrekkingskracht, zichtbaarheid en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en vergroten.

Top-risico's

Geen