Ambitie van het programma

Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar vermogen participeren in de samenleving. Uitgangspunten zijn:
1.   Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief;
2.   Inwoners komen uit met hun inkomen;

3.   Kansen op de regionale arbeidsmarkt nemen toe.

Speerpunten van beleid

Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
Wij helpen de verschillende doelgroepen bij het zoeken naar een geschikte plek waar zij of hij op het eigen niveau een bijdrage levert aan het arbeidsproces. Uitstroom uit de bijstand bevorderen we via het (door)ontwikkelen van het beproefde programma Direct Actief en re-integratie-instrumenten zoals leerwerksettings. We bevorderen uitstroom door werkgevers te inspireren om mee te denken en mee te doen. Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werkplekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.

Inwoners komen uit met hun inkomen
Een sobere en rechtvaardige uitvoering van de bijstand staat ook de komende periode centraal. Inwoners hebben daarbij rechten maar zijn ook verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen. Inwoners die in de schulden dreigen te raken, staan we tijdig bij. Wij zorgen voor een sociaal vangnet om onder andere de ongewenste gevolgen van de decentralisaties te ondervangen.

Kansen op de regionale arbeidsmarkt nemen toe

Via het programma de Ondernemende Stad werken wij, mét ondernemers, aan het versterken van de (regionale) arbeidsmarkt. Als onderdeel daarvan hebben we in het Akkoord van Beekbergen belangrijke ambities neergelegd om samen met werkgevers de werkgelegenheid te stimuleren. We werken intensief verder aan de relatie met het onderwijsveld. Daarnaast geeft Apeldoorn als centrumgemeente uitvoering aan het sociaal akkoord via het regionaal werkbedrijf en worden inwoners aan een baan geholpen via Sociaal Aanbesteden.

Top-risico's

Geen